ѕоради по сезону: «има Ќе пропуст≥ть: Ѕан¤ + ƒодати в обране

¬иди ≥ типи л≥нолеуму

¬иди ≥ типи л≥нолеуму

Ћ≥нолеум вже довгий час збер≥гаЇ найвищу попул¤рн≥сть. …ого достоњнствами Ї дешевизна, зносост≥йк≥сть, простота укладанн¤ ≥ еколог≥чна безпека. ј його р≥зноман≥тн≥сть малюнк≥в дозвол¤ють створити ориг≥нальний вид п≥длоги або ≥м≥тувати р≥зн≥ матер≥али. ≤снуЇ велика к≥льк≥сть вид≥в л≥нолеуму, про ¤к≥ сьогодн≥ ≥ п≥де мова.

¬иди л≥нолеуму

«а типами виготовленн¤, л≥нолеум под≥л¤Їтьс¤ на основн≥ види:

  • ѕ¬’ л≥нолеум (пол≥в≥н≥лхлоридний);
  • √л≥фталевий л≥нолеум;
  • √умовий л≥нолеум (л≥нолеум рел≥н);
  •  оллокс≥л≥новий л≥нолеум.

ѕ¬’ л≥нолеум

ѕ¬’ л≥нолеум буваЇ одношаровим ≥ багатошаровим, на теплозвукоизол¤ционной ≥ тканинноњ основ≥. ƒаний вид Ї найпоширен≥шим. √оловним недол≥ком Ї втрата гнучкост≥ при низьких температурах.

√л≥фталевий (алк≥дний) л≥нолеум

√л≥фталевий (алк≥дний) л≥нолеум складаЇтьс¤ з алк≥дних смол з наповнювачами та п≥гмент≥в. ЅуваЇ багатобарвним та може м≥стити друкований малюнок. √л≥фталевий л≥нолеум маЇ покращен≥ звуко-≥ тепло≥зол¤ц≥йними ¤кост¤ми, але Ї б≥льш крихким, схильним до тр≥щин в пор≥вн¤нн≥ з ѕ¬’ л≥нолеумом.

√умовий л≥нолеум (л≥нолеум рел≥н)

√умовий л≥нолеум (л≥нолеум рел≥н) складаЇтьс¤ з двох шар≥в. Ќижн≥й шар створюЇтьс¤ з роздробленоњ гуми з б≥тумом. ј верхн≥й шар створюЇтьс¤ з гуми (синтетичного каучуку) з п≥гментом ≥ наповнювачем. «авд¤ки чому рел≥н л≥нолеум волод≥Ї високими показниками водост≥йкост≥ ≥ пластичност≥.

 оллокс≥л≥новий л≥нолеум

 оллокс≥л≥новий л≥нолеум складаЇтьс¤ з н≥троцелюлози. Ћ≥нолеум виходить досить гнучкий, вологост≥йкий. Ќе маЇ основи ≥ волод≥Ї характерним блиском. ћ≥нусом цього л≥нолеуму Ї надм≥рна пожежонебезпека.

“ипи л≥нолеуму

“ипи л≥нолеуму

≤снуЇ к≥лька фактор≥в, що визначають тип л≥нолеуму. ќдин з них под≥л¤Ї л≥нолеум по на¤вност≥ п≥дстави:

  • Ћ≥нолеум на основ≥;
  • Ћ≥нолеум без основи.

Ѕезосновний л≥нолеум

—кладаЇтьс¤ з к≥лькох шар≥в, маЇ великий виб≥р одне ≥ багатобарвних малюнк≥в, а також може бути з шорсткою поверхнею. “акий л≥нолеум волод≥Ї найкращими зносост≥йкими ¤кост¤ми. «астосовуЇтьс¤ в основному в м≥сц¤х з великою к≥льк≥стю людей.

Ћ≥нолеум на основ≥ буваЇ р≥зних вид≥в:

Ћ≥нолеум на сп≥неноњ основ≥

ƒосить гнучке покритт¤ з хорошими показниками довгов≥чност≥ ≥ вс≥л¤кими вар≥антами кольор≥в. «астосовуЇтьс¤ в основному в житлових прим≥щенн¤х.

Ћ≥нолеум на джутовою (тканинноњ) основ≥

«носост≥йк≥сть даного л≥нолеуму залежить в≥д товщини захисного шару. ћалюнки ≥ забарвленн¤ дл¤ л≥нолеуму також можна п≥д≥брати ¤к≥ завгодно. «астосовуЇтьс¤ даний л≥нолеум в житлових прим≥щенн¤х, де немаЇ великого руху людей ≥ де потр≥бн≥ п≥длоги з пол≥пшеною тепло≥зол¤ц≥Їю.

ƒл¤ ѕ¬’ л≥нолеуму ≥снуЇ окрема класиф≥кац≥¤:

  • домашн≥й л≥нолеум (дл¤ квартир);
  • нап≥вкомерц≥йний л≥нолеум (оф≥си та прим≥щенн¤ з середньою ≥нтенсивн≥стю руху людей);
  • комерц≥йний л≥нолеум (оф≥си та прим≥щенн¤ з високою ≥нтенсивн≥стю руху людей).

як вибрати л≥нолеум

якщо, ¬и визначилис¤ з видом л≥нолеуму, то наступним кроком буде укладанн¤ л≥нолл≥ума. „итайте в наш≥й наступн≥й статт≥ поради про те, ¤к стелити л≥нолеум .

Hosted by uCoz